Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2020

1746 ea52 500
Reposted fromthirdapril thirdapril viavouk vouk
7952 a20e
Reposted fromnfading nfading viasatyra satyra

July 05 2020

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być
— Fiodor Dostojewski
0775 5e75 500

gregabbott:

“Fox In Snow”

Reposted frompersona5 persona5 viamikrokosmos mikrokosmos
6208 1d2f 500
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose viasatyra satyra
1267 c2fc
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme
0306 ea8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

July 01 2020

7960 c067 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viabarszczowa barszczowa
3947 1bb7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaraspberryjam raspberryjam

June 22 2020

Wrażliwość jest piękną i rzadką cechą. Kocham ją w sobie. Jednak przychodzą takie dni, w których przeżywanie czegoś z nią staje się dla mnie cholernie ciężkie.
— Aleksandra Nawój
0719 bb80
5369 54dd
Reposted frompastelowe pastelowe viathebelljar thebelljar
Reposted fromOnlyRed OnlyRed vianeons neons
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar

June 20 2020

Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
3860 4dcd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...