Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

1243 c758

July 20 2017

Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapiksa piksa
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viapiksa piksa
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaodyssey odyssey

July 19 2017

Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
8326 e76d
Reposted fromloveparis loveparis vianrvc nrvc

July 18 2017

1978 5899
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
2224 29a7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoutoflove outoflove
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viaoutoflove outoflove
2725 8b7a
6047 67f1
Reposted fromstylte stylte viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl