Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

4963 f284
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr

July 12 2017

8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91
9967 4262 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viathebelljar thebelljar
Jak coś się pierdoli, to miej odwagę zostawić to za sobą, proste. 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaSalute Salute
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell vianyaako nyaako
życie nauczyło mnie uważać na słowa  i tego że nikt nie zważa na nasze
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
9867 6f14
Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy  nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji.
— C. Watson, Chłopiec, którego nikt nie kochał
Reposted fromMerlinka Merlinka viaIriss Iriss

July 11 2017

4737 ad19 500
Reposted fromsarazation sarazation viala-lu la-lu
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viasatyra satyra

July 10 2017

Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
9419 d28f
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

2445 1b02
Reposted frommagnes magnes vialottibluebell lottibluebell
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM vianowaczi nowaczi
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.

July 09 2017

1450 d238
the distance is only physical, my love.
1195 0756
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl