Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

2127 1989
Reposted frombialetulipany bialetulipany viatoolong toolong
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Żulczyk
Reposted fromnewnightmare newnightmare viatoolong toolong

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viatobecontinued tobecontinued
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaankaottak94 ankaottak94

June 08 2017

You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me.
Amie Kaufman, Illuminae (via thequotejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoolong toolong
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapouler pouler
0110 889b
Reposted fromretaliate retaliate viashakeme shakeme
Reposted fromsilence89 silence89 viaPoranny Poranny
1552 115c
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viaPoranny Poranny
He smells like home...
— Zzz
Reposted frompure-bliss pure-bliss viaphilomath philomath
1035 474a

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaflyleaf flyleaf
i wasn’t hard to love. so fuck you for making me feel like i was when all i ever did for you was love you.
— A.M// love pt 1 (via tullipsink)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

June 07 2017

2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viaunmadebeds unmadebeds
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viadontforgot dontforgot
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
2763 fc26 500
Reposted fromamatore amatore viahironie hironie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl