Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017


--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viajstrbl jstrbl
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viajstrbl jstrbl

July 10 2015

5359 f187
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
8001 adcd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasummerstar summerstar
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoundofsilence soundofsilence
5428 132f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarudaizia rudaizia

July 07 2015

(2) tumblr
Reposted fromweightless weightless viakonwalia konwalia
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viahelpmeimhungry helpmeimhungry
7604 0ac8
3559 ce63
Reposted fromjacie jacie
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaAmericanlover Americanlover
9049 cc0f
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
0551 19cf
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaterriblelove terriblelove
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaterriblelove terriblelove

July 05 2015

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 01 2015

Gdyby tylko można było wszędzie zabierać ze sobą osoby, dzięki którym czuje się co to szczęście, życie byłoby takie lepsze.
Reposted frominmyminds inmyminds viaBe-Loved Be-Loved
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Reposted fromBrilliant Brilliant viaBe-Loved Be-Loved
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl