Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

5322 fbea 500
4766 401b 500
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viapesymista pesymista
5575 8899
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapesymista pesymista
2897 0c9f
Reposted fromliczbapi liczbapi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
6891 5202
Reposted fromshitsuri shitsuri viahydrosphere hydrosphere
1982 d2bd 500
0389 5328
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch viapesymista pesymista
0125 07b2
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaempathetic empathetic

August 01 2016

5419 2146
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viapiglet piglet

July 31 2016

9990 9d8e

July 30 2016

Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Samotność
Reposted fromutilized utilized viablackheartgirl blackheartgirl
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera- “Nieznośna lekkość bytu”
Reposted fromweightless weightless viabylejaka bylejaka

July 29 2016

2297 653d 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaankaottak94 ankaottak94

July 26 2016

6219 ffcd
Reposted fromnyaako nyaako viadziubek dziubek

July 24 2016

6273 0e24
Reposted fromnyaako nyaako viatosiaa tosiaa

July 06 2016

4663 06a5
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viabarock barock
Najgorsze jest, gdy przyśni Ci się nadzieja - to, na co wciąż jeszcze czekasz, ale wiesz, że się nie spełni. I wtedy tak bardzo ciężko jest się podnieść z łóżka i zaparzyć kawę, i funkcjonować. Bo jak? Gdy przed sekundą miałaś przy sobie wszystko, o czym marzysz, co daje Ci sens życia, a chwilę potem okazało się, że to tylko sen.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl