Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

Reposted frommrrru mrrru viajestdobrze jestdobrze
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vialaj laj

June 12 2018

2554 932b 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianataliana nataliana

June 10 2018

 
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
0900 f84c
Reposted fromkarahippie karahippie viarhubarbrr rhubarbrr
0995 6666
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
4812 90a0

Liara Roux

Reposted fromnudes nudes viairmelin irmelin
5013 bed1 500
9988 aee7 500
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek

May 27 2018

1098 e497 500

70yardrobbo:

stop looking at her like that i cant deal

May 25 2018

7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialaters laters
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć

May 22 2018

3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl