Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viazapominanie zapominanie
8072 82e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viathatwasntadream thatwasntadream
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway viatoffifee toffifee

August 05 2018

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

August 04 2018

6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viatoffifee toffifee
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromFlau Flau viaunmadebeds unmadebeds
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaunmadebeds unmadebeds
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viabylejaka bylejaka

July 25 2018

3607 b101 500
Labracadabrador
Reposted fromPsaiko Psaiko viastonerr stonerr

July 17 2018

3811 6603 500

tracyjleeart:

I’ll be watching you

Reposted fromdivi divi viasummerstar summerstar
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viasummerstar summerstar

July 11 2018

Reposted fromlifeless lifeless viasummerstar summerstar
5538 d771 500
Reposted from4777727772 4777727772
5662 df56 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl