Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viapotatos potatos
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"

November 16 2017

7400 46d7 500
Jesteś jak po nieprzespanej nocy kawa
Pobudzasz mnie do życia, dajesz chęci do działania
Uzależniasz jak narkotyk - muszę do ciebie wracać
Muszę do ciebie wracać, codziennie
9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasummerstar summerstar
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby

November 15 2017

Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
3460 809e
Reposted fromthetemple thetemple viaxmartii xmartii
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viakasiakocimietka kasiakocimietka

November 14 2017

9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
6758 9b58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasummerstar summerstar

November 13 2017

5015 577a 500

🥀

Reposted fromKiro Kiro viatoffifee toffifee
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
5000 6c53
Reposted byLiveInBlackAndWhitejointskurwysynMatijaszek

November 08 2017

0027 9608 500
Reposted frommyrla myrla viashakeme shakeme

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

Reposted fromgreggles greggles viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl