Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

2682 c62a 500
Na pytanie 'co słychać?' chciałem zabijać.
— Przygodzki
Reposted from61sekund 61sekund viahighsoul highsoul
9271 ea1f9269 434f9267 c05c9265 5411
— Blue Jay (2016)
Reposted frommrzonka mrzonka vialittlefool littlefool
7843 b5bc 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viajobi jobi
0919 9ca9

hoaxvault:

Koln cathedral by Guy Sagent (2009)

Reposted fromSaturnine Saturnine viajobi jobi
2530 4322
Reposted fromsiegmunda siegmunda viavigil vigil

January 15 2017

1946 0c80
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1283 ba4e 500
Próbuj. Wyciągaj wnioski. Stwórz własnego boga, własną filozofię i własne oczekiwania wobec siebie. Korzystaj z całej palety barw, a nie tylko z odcieni szarości. Naucz się, że to chwile, kiedy serce ze strachu tłukło ci się w piersi, najczęściej będą tymi, które pchną cię na nowe tory. Kiedy się przewrócisz, wstawaj, otrzepuj kolana i znów próbuj. Odpoczywaj, ale nie daj sobie wmówić, że unikanie porażek to, to samo, co odnoszenie sukcesów.
— volantification
Wiesz czemu boli ? Nie tracisz faceta czy kobiety, tracisz człowieka, którego uczyniłaś swoim przyjacielem.
— kogoś najważniejszego w życiu...
3210 1352 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
Nie chcę jej przeszkadzać, zwłaszcza teraz, kiedy jestem zacierającym się wspomnieniem. Im prędzej zniknę, tym będzie lepiej dla wszystkich. Ale tęsknię za nią. Dopiero tutaj zrozumiałem.
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaflyleaf flyleaf

January 14 2017

7517 7446
Reposted fromlittlefool littlefool viakarmacoma karmacoma
Są pożegnania na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
3018 a026
Reposted fromusual usual viayouwillneverfindme youwillneverfindme

January 13 2017

/ dan-ah kim.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl