Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Reposted frombluuu bluuu viastopme stopme

November 05 2018

4506 2210 500
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl

October 29 2018

Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
7085 3d33
Reposted from4777727772 4777727772 viaginger-gato ginger-gato
4828 3fea 500
Reposted fromrisky risky viaginger-gato ginger-gato
5279 bf34
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny

October 26 2018

3520 fded 500
Reposted fromhare hare vialiliowadusza liliowadusza
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
0574 292e 500

chandelyer:

Elie Saab fall 2016 couture

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viajstrbl jstrbl
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajstrbl jstrbl

October 25 2018

Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadunkellicht dunkellicht

October 24 2018

Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl