Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2016

9067 c13c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaflyleaf flyleaf
2857 b2a4
Reposted fromrol rol viagdziesbliskociebie gdziesbliskociebie

November 28 2016

Czasem przychodziło mi do głowy, że lepiej byłoby zniknąć, raz na zawsze, w mgnieniu oka rozpłynąć się w powietrzu, bez śladu.
— Magdalena Tulli – Włoskie szpilki
Reposted fromshakeme shakeme viamakemewannadie makemewannadie
2779 ccbb 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaflyleaf flyleaf

November 27 2016

tylko twoje ramiona
potrafią mi stworzyć
prywatne niebo
na ziemi.
— Retoryka.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittlefool littlefool
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
0934 72fc
Reposted fromlovemystery lovemystery viaplugss plugss
1067 e16f
Reposted fromlambadada lambadada vialexxie lexxie

(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność.

— Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromsercowisko sercowisko viaflyleaf flyleaf

November 24 2016

November 23 2016

vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
”vintagepales2:
“ Winter by Katharina Sophia
” Winter by Katharina Sophia
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
8376 5623 500
Reposted fromkonfitury konfitury viaperseweracje perseweracje

November 22 2016

6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viakarmacoma karmacoma
9708 c1d7
Reposted fromkarmacoma karmacoma
5930 465d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl