Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viaapatyczna apatyczna
9043 1c71 500

January 22 2018

Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viakomplikacja komplikacja
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viakomplikacja komplikacja
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viameovv meovv
3873 b440
Reposted from777727772 777727772 viameovv meovv
7728 5a6d

January 21 2018

7184 ec67

January 20 2018

Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle

January 19 2018

Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadobby dobby
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viadzikaroza dzikaroza
9721 1add 500
Reposted from777727772 777727772 viavigil vigil
2758 e16c 500
Reposted fromKoniecRzeczywistosci KoniecRzeczywistosci vialaj laj
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaAmericanlover Americanlover

January 14 2018

3789 1b3b 500
5620 165e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl