Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

Reposted fromshakeme shakeme viawildhorses wildhorses

October 03 2018

4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

Reposted frompsychedelix psychedelix vialaj laj
0913 bee7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaciasteczkowa ciasteczkowa

October 02 2018

5422 4b90 500

September 30 2018

4906 359b
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra

September 29 2018

1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viaunmadebeds unmadebeds
3926 a017
Znam to uczucie. Uczucie, że kochasz kogoś aż tak, że jego szczęście jest dla ciebie najważniejsze.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaparrtyzant parrtyzant
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
3315 23ce 500
Reposted fromslodziak slodziak
2525 441f
Reposted frompulperybka pulperybka viafelicka felicka

September 26 2018

2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabarock barock
6669 b28a
Reposted fromamelia amelia viaimradioactive imradioactive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl